Wft basis diploma behalen

Wft Examen Behalen?

Samenvatting wft basis

Samenvatting Wft Basis

Met het E-book Wft kun je de theorie Wft binnen een korte tijd doornemen en begrijpen. De volledige lesstof wordt behandeld in ongeveer 100 pagina's inclusief voorbeelden en berekeningen. De samenvatting Wft basis sluit aan met de eindtermen Wft zoals jaarlijks in april wordt geupdatet door het CDFD.

Samenvatting Wft Basis

Samenvatting wft basis

Oefenvragen Wft

De theorie Wft basis wordt in 29 hoofdstukken in de samenvatting behandeld. Via deze website kun je gratis de oefenvragen Wft maken die aansluiten met het e-book. Lees het hoofdstuk vanuit de samenvatting en toets direct online of je de theorie begrijpt en onthouden hebt. Scoor je een onvoldoende? lees het hoofdstuk nog een keer door en maak nogmaals gratis de oefenvragen basis.

Oefenvragen Wft basis

Samenvatting wft basis

Proefexamen Wft Basis

Als je de 29 hoofdstukken basis hebt doorgenomen kun je het proefexamen Wft maken. Het proefexamen bestaat uit 42 vragen en moet je binnen 120 minuten afronden. Heb je minimaal 68% van de vragen juist beantwoord, dan heb je een voldoende. Maak alle proefexamens basis.

Proefexamen Wft Basis

Basis Wft

Een financiële instelling kan kiezen voor directe distributie of indirecte distributie (via tussenpersoon).

Directe distributie

Het contact tussen financiële instelling is direct met de consument. De verkoop en nazorg wordt zelf geregelde. Direct distributie is goed toepasbaar voor eenvoudige producten zoals spaarrekeningen, inboedelverzekeringen, consumptief krediet of zorgverzekeringen.

Voordelen: Product kan snel verkocht worden en meestal lagere verkoopprijzen.

Nadelen: Geen onafhankelijk advies en niet geschikt voor complexe producten.

Direct writing = Verkoop of afstand zoals, schriftelijk, per telefoon of internet en e-mail. Bij telefonische verkoop mag een verzekeraar niet zomaar mensen opbellen. De potentieel klant mag de verzekeraar wel opbellen voor het afsluiten van een verzekering.

Vergelijkingswebsites = Er is geen persoonlijke advies en de klant bestelt via een vergelijker een financieel product. Dit is meestal een vorm van directe distributie. De consument is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het product, waardoor dit valt onder “execution only”. Dus alleen afsluiten geen advies.Voor een consument is het belangrijk of een vergelijker: alle producten bevat (van verschillende aanbieders), prijs vergelijkt of ook voorwaarden en de beloningsstructuur van een vergelijkingssite.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat vergelijkers relatief goed werken maar er is ruimte voor verbetering. De consument maakt steeds meer gebruik van vergelijkers waardoor de AFM ook hier veel aandacht aan zal gaan besteden.

Wft Basis

Wft basis examen

Indirecte distributie

Er zit een tussenpersoon tussen de financiële instelling en de consument. Voorbeelden: assurantietussenpersoon (verzekeringen), gevolmachtigd agent (verzekeringen), broker (buitenlandse effecten) of commissionair (effecten).

De advisering, verkoop en nazorg verloopt via de tussenpersoon. De aanbieder van het financiële product verzorgt wel de promotie en productinformatie. Indirecte distributie is goed toepasbaar voor complexe producten zoals levensverzekeringen.

Voordelen: Onafhankelijk advies, uitleg product en keuze verschillende producten afnemers.

Nadelen: Extra kosten voor advies en mogelijk selectieve keuze adviseur.

De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) maakt onderscheid in adviseurs en bemiddelaars.

Adviseur = De adviseur voert een objectieve analyse uit, waarbij de doelen van de klant centraal staan. De adviseur maakt een selectie uit een groot aanbod van producten en aanbieders. De kosten voor het advies wordt bij de klant in rekening gebracht.

Bemiddelaar = Een bemiddelaar zorgt voor een overeenkomst tussen consument en aanbieder.

De ongebonden bemiddelaar is een bemiddelaar die werkt voor meerdere aanbieders maar maakt zelf de keuze voor het product.

De gebonden bemiddelaar is een bemiddelaar die voor bepaalde producten een afspraak heeft met de aanbieder. Hierdoor is het advies in mindere mate onafhankelijk.

De verbonden bemiddelaar is een bemiddelaar die bemiddelt in een product van één aanbieder en werkt met de vergunning van deze aanbieder.

Een bemiddelaar brengt de kosten in rekening bij de consument (klant). Provisie is niet toegestaan met uitzondering van eenvoudige schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Provisie verbod 

(inducementnorm = stimuleringsnorm, dit betekent dat provisie passend moet zijn voor het werk dat een adviseur heeft gedaan) Deze stimuleringsnorm is minder belangrijk vanwege het provisieverbod wat van kracht is geworden.

Vanaf 1 januari 2013 geldt het Wft provisieverbod. Dit betekent dat de productverstrekker geen provisie aan de tussenpersoon mag vergoeden. Dit heeft als doel om de onafhankelijkheid van de adviseur te beschermen. Mocht er geen verbod zijn dan kan het zijn dat de adviseur het product met de hoogste provisie zal willen verkopen, ook als dit minder goed bij de klantbehoefte zou passen. Het verbod geldt voor alle financiële producten uitgezonderd consumptief krediet en eenvoudige schadeverzekeringen.

Passieve transparantie is van toepassing op schadeverzekeringen, dit betekent dat als de klant ernaar vraag, de adviseur moet melden hoeveel provisie er ontvangen wordt van de aanbieder van het product.

Combinatie directe en indirecte distributie

Een combinatie van directe en indirecte distributie wordt ook vaak toegepast door aanbieders van financiële producten. Voorbeeld:  een bank mag wel een hypotheek verstrekken maar geen levensverzekeringen. Bij het afsluiten van een hypotheek is vaak een levensverzekering nodig. De bank is in dat geval tussenpersoon voor een verzekeraar voor het aanbieden van levensverzekeringen.