Examen Wft Basis

Examen Wft Basis

Goed voorbereid met Wftbasis.nl

Examen Wft Basis

Wft Basis Examen

42 vragen

120 minuten

68% juist beantwoord is slagen!

MBO niveau

Examen Wft Basis

Hoeveel vragen moet je juist beantwoorden bij het Wft Basis examen?

Beantwoord minimaal 68% van de vragen juist en slaag voor het Wft basis examen. Het officiële Wft basis examen bestaat uit 42 vragen en waar je tot 64 punten kunt behalen. Heb je 68% van de punten behaald dan ben je geslaagd voor het Wft basis examen
Examen Wft Basis

Is het Wft Basis Examen moeilijk?

Het examen Wft basis gaat over verschillende onderwerpen. Onderstaand een voorproefje van de theorie die tijdens het examen Wft Basis getoetst kan worden..

 

De bank vervult binnen de economie een drietal functies.

Transformatiefunctie: Partijen bij elkaar brengen (geldvragers en aanbieders). De bank biedt zelf ook geld aan.

Bemiddelingsfunctie: Alleen de bemiddeling in geld vraag en aanbod of adviseren over financiële producten.

Verzorgen van het betalingsverkeer zowel binnenlands als buitenlands.

Transformatiefunctie

Door middel van de vermogensmarkt wordt geld aangetrokken en uitgeleend. Tussen zowel particulieren, bedrijven als overheden. Er vindt een transformatie plaats van geld, dit heeft als doel om alle partijen te voorzien van geld. Deze transformatiefunctie wordt ook wel rentemargebedrijf genoemd. De tussenkomst van de bank is relevant vanwege de omvang, looptijd en risico verschillen tussen partijen:

De omvang van het bedrag een spaarder is vaak kleiner dan een lener.

De looptijd van sparen is vaak anders dan bij het lenen.

Er is verschil in risico. Sparen is “zonder” risico. En lening met risico. Het risico dat geld niet wordt terugbetaald (kredietrisico) neemt de bank op zich. De spaarder krijgt z’n geld wel terug.

De bank zorgt ervoor dat beide partijen worden voorzien in hun behoefte. Een bank verstrekt onder andere leningen. Om dit te kunnen doen moeten banken spaargeld aantrekken (funding). Dit brengt voor een bank risico’s met zich mee.

 

Bemiddelen en adviseren

De bank adviseert en brengt de cliënt met andere partijen in contact.

Afsluiten van verzekeringen: Een bank kan de rol van tussenpersoon / intermediair vervullen bij het afsluiten van verzekeringen. Ook kan het zijn dat de bank een eigen verzekeringstak heeft, waardoor de bank fungeert als een extra verkoopkanaal.

Vermogensplanning: Een bank kan de functie van vermogensplanner vervullen.

Transacties van effecten: De meeste banken bieden ook effectenrekeningen aan. De cliënt kan zelfstandig (rechtstreeks) op de beurs aandelen verhandelen (kopen en verkopen).

Banken en betalingsverkeer

De derde functie van een bank is het aanbieden, innemen en bewaren van chartaal geld. Chartaal geld: Munt en bankbiljetten. Ook verwerkt de bank de girale betaalopdrachten (banktransacties). Door deze functie is de maatschappij efficiënter en dus erg belangrijk voor de economie.

Iedereen koopt bijna elke dag wel een aantal producten of diensten. Vaak wordt er contant afgerekend. Denk aan brood bij de bakker. De bank vervult dan geen rol.

De  bank is van belang voor een consument voor geldopname (depositie). Dit is giraal geld omzetten naar chartaal geld. De Nederlandsche bank (DNB) zorgt ervoor dat muntgeld en bankbiljetten worden gemaakt. De bank kan bij de DNB geld bestellen. Een bank legt een voorraad chartaal geld aan.

Een kasstorting is chartaal geld (munten en/of bankbiljetten) naar de bank brengen, zodat je giraal geld hebt.

Drie kernfuncties van de betaalrekening.

  1. Betalen
  2. Ontvangen
  3. Informeren
  1. Betalen = Internetbankieren, telefoon of acceptgiro (schriftelijk). Als een klant een betaling uitvoert vindt er een authenticiteitscontrole plaats. Dit betekent dat de identiteit van de opdrachtgever wordt gecontroleerd (via internet bijvoorbeeld met pincode en schriftelijk aan de hand van de handtekening). Vervolgens wordt er een saldocontrole uitgevoerd. Er moet voldoende geld (of kredietlimiet) beschikbaar zijn om de betaling uit te kunnen voeren.

Als beide controles positief zijn, dan fiatteert de bank de betaalopdracht.

  1. Ontvangen = Geld op je rekening ontvangen (crediteren door de bank).
  1. Informeren = De klant heeft inzicht in bij- en afboekingen, bijvoorbeeld via internetbankieren.

Eurobetalingsverkeer 

Interbancair verkeer is een transactie tussen twee verschillende banken. Vanwege de vele betalingen per dag zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in deze transacties, dit zijn clearinginstituten. De transacties worden snel en efficiënt uitgevoerd. In Nederland is er één clearinginstituut Equens.

Equens verzamelt, sorteert en bundelt de inkomende en uitgaande betaalopdrachten per bank, deze informatie verwerking heet clearing. Vervolgens volgt settlement, dit is de berekening wat bank per saldo aan elkaar moeten betalen of ontvangen. TARGET2 is de gemeenschappelijk settlementsysteem voor eurobetalingen. Veel euro banken zijn hierbij aangesloten.

Veel Nederlandse banken hebben een TARGET2 rekening bij de DNB. TARGET2 valt onder de Europese centrale bank en EURO1 onder de Euro Banking Association (EBA). Banken gebruiken deze systemen voor bedrag > 1 miljoen (dus grote zakelijke klanten). Kleinere betalingen gaan via STEP2 van de EBA en de dag erna met EURO1 tussen banken verrekend.

Verordening grensoverschrijdende betalingen in de gemeenschap = door EU bepaald dat dat kosten voor opname in binnen- en buitenland gelijk aan elkaar moeten zijn. Dit geldt in 31 landen = Europese Economische Ruimte (EER). Dit geldt bij betaalautomaten met de logo’s van Cirrus en Maestro.