Oefenvragen Wft Basis

Oefenvragen Wft Basis

Gratis Oefenvragen Wft Basis

Sluit aan met de samenvatting Wft Basis

Voorbereid op het examen Wft Basis

Oefenvragen Wft Basis

Oefenvragen Wft Basis

Maak de oefenvragen Wft Basis om de theorie van 300 pagina's door te nemen. Maak na de oefenvragen Wft basis het proefexamen Wft Basis.

Geld is meestal nodig om zaken te doen met een andere partij. Dit kan met contant geld (chartaal geld) of per bank (giraal geld). Je kunt op verschillende momenten betalen.

Direct betalen – De betaling wordt direct verwerkt door de bank, bijvoorbeeld bij het pinnen.

Vooraf betalen – Het geld is al van de bankrekening afgeschreven voordat de betaalhandeling plaatsvindt. Dit kan ook met een elektronische drager, zoals een Paypal rekening of andere virtuele betaalmiddel.

Achteraf betalen – Een incassobetaling of creditcard betaling zijn voorbeelden van achteraf betalen.

Een betaling kan op locatie maar ook op afstand.

Betalen op locatie

Een betaling op locatie wordt ook wel toonbankbetaling genoemd. Drie vormen van betalen op locatie worden beschreven.

  1. Chartaal geld
  2. Debitcard
  3. Creditcard

Chartaal geld

Dit zijn bankbiljetten en munten. De betaler geeft het geld direct over aan de ontvanger, waardoor de ontvanger het geld direct in bezit krijgt. Chartaal geld is anoniem, betaling kan snel plaatsvinden en vindt plaats zonder technische middelen. Er bestaat wel een hoger risico op diefstal, verlies en minder functioneel bij grotere bedragen.

Bij een geldautomaat kan een begrensd bedrag opgenomen worden (vaak € 1.000,- per dag). Als er geld opgenomen wordt, controleert de bank 1) geldigheid bankpas 2) pincode 3) voldoende saldo. Afstorten: chartaal geld omzetten naar giraal geld

Afstorten kan met een sealbag (envelop bij de bank inleveren), afstortautomaat (in de buitengevel van de bank), geldtransport (wordt opgehaald en gebruikt voor grotere bedragen).

Debitcard

Dit is een bankpas. Er zijn technische hulpmiddelen nodig. Bij pinnen is geldopnemen en afstorten (door de ontvanger) niet meer nodig. Een pinpas is veiliger voor diefstal en verlies van het geld.

Een geldopname verloopt via een clearingsinstituut (bijvoorbeeld Equens). Vaak kan een bankpas in heel Europa gebruikt worden en mag niks extra’s kosten. Dit blijkt uit het Maestro logo.

Creditcard

Voor de betaling van een hotelovernachting wordt vaak een creditcard gebruikt. De creditcardmaatschappij (derde partij) betaalt. De betaler geeft zijn creditcardnummer (16 cijfers) en de ontvanger krijgt het geldbedrag betaald. De creditcardmaatschappij rekent later pas af met de betaler. Dit kan in één keer of in delen worden betaald (consumptief krediet).

Charge betaling = de creditcardmaatschappij rekent iedere maand het openstaande bedrag af.

Kredietlimiet = de betaler heeft met de creditcardmaatschappij een maximum opneembaar bedrag afgesproken.

Betalen op afstand

De koper en verkoper bevinden zich op een verschillende locatie. Er is meestal sprake van factuurbetalingen. De verkoper verstrekt een factuur en de koper betaalt de factuur. Er worden nu zeven vormen van betalen op afstand beschreven.

Europese overschrijving

Een eenmalige of periodieke (bijvoorbeeld huurbetaling) overschrijving van de ene naar de andere bankrekening.  SEPA credit transfer = Europese overschrijving. Het is niet meer mogelijk om met een overschrijvingsformulier te betalen bij Europese overschrijvingen.

IBAN acceptgiro = vooraf ingevuld formulier die de verkoper aan de koper verstrekt. De koper moet de IBAN acceptgiro ondertekenen en bij de bank aanleveren. Er wordt ook gebruik gemaakt van doorlopende machtigingen. Tegenwoordig wordt door veel mensen gebruik gemaakt van internetbankieren of mobiel bankieren.

iDEAL

iDEAL is een nationaal betaalmiddel. iDEAL sluit aan met SEPA, waardoor ook buitenlandse webwinkels deze betalingsmethode kunnen gebruiken. De betaling via iDEAL kan niet meer teruggedraaid worden en is een snelle manier om via internet een betaling te doen.

iDIN

iDIN is ontwikkeld door de banken. Het werkt op ongeveer dezelfde manier als inloggen op internetbankieren. Het kan gebruikt worden om te identificeren bij bedrijven voor bijvoorbeeld naam, woonadres of leeftijd. Met IDIN kun je bijvoorbeeld online een verzekering afsluiten.

Spoedbetaling

Als de betaling voor een bepaalde tijd (cutt-offtijd) wordt aangeboden bij de bank wordt de betaling dezelfde dag nog uitgevoerd. Spoedbetalingen krijgen voorrang op andere overboekingen. Spoedbetalingen worden apart verwerkt en hebben daardoor extra kosten.

Europese incasso

Een koper geeft een machtiging af aan een andere partij (verkoper). Er kan eenmalig of periodiek een vast of variabel bedrag worden afgeboekt door de verkopende partij.

SEPA Direct Debit = Europese incasso

Voordeel van een Europese incasso is dat de koper de betaling niet vergeet. Nadeel is dat de koper weinig zicht heeft op betalingen. Als je het niet eens bent met een betaling kun je het bedrag binnen 56 dagen storneren. De bank stort het bedrag terug op je rekening. Bij een onrechtmatige incasso kan tot 13 maanden na betaling worden teruggeboekt. Onrechtmatig is een incasso die niet verstrekt is of al is ingetrokken door de “koper”.

Paypal

Via paypal kun er online betaald worden. Het is een online wallet met een tegoed in euro. Ook kan dit tegoed omgezet worden om in andere valuta te betalen. Voor een consument is dit een makkelijke manier om online aankopen te doen ook in het buitenland.

Veilig gebruik betaalproducten

Giraal geld is veiliger dan chartaal geld (contant geld). Bij diefstal van giraal geld is de schade vaak erg groot.

Papieren opdrachten

Door middel van de handtekening op de betaalopdracht voert de bank de betaling uit.

Debitcard

Met een viercijferige pincode wordt de betaling uitgevoerd. Na drie mislukte pogingen wordt de debitcard (bankpas) geblokkeerd.

Vanaf 2012 wordt een bankpas alleen nog maar gebruikt met een chip. De magneetstrip die voor 2012 nog werd gebruikt bleek niet veilig genoeg te zijn. Het skimmen is eenvoudiger met een magneetstrip dan met een chip.

EMV-standaard = Europay Mastercard Visa, dit is een standaard die geldt voor bankpassen.

Als iemand slachtoffer is van fraude dan moet dit gemeld worden aan de bank. De bankrekening wordt direct geblokkeerd. Er is een eigen risico van € 150,-. Alleen als iemand zelf onvoorzichtig is, kan er persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het volledig gestolen bedrag.

Creditcard

Met de 16 cijferige creditcardnummer kan een betaling worden uitgevoerd. Een creditcardhouder loopt geen risico. De verkoper loopt risico dat het levert maar niet betaald krijgt. Door de EMV chip en pincodes op creditcards loopt een verkoper bij pinbetalingen geen risico.

CVC-code = code die achterop de creditcard staat. Deze code moet ook gebruik worden bij de 16 cijferige code. Door de CVC-code is fraude lastiger geworden.

V-pay = Ontwikkelde betaalpas door Visa Europa. Veiliger en gebaseerd op de EMV chip.

Visa en Mastercard hebben internetbetalingen veiliger gemaakt met “Verified bij Visa” en “Mastercard SecureCode’. Er wordt gebruik gemaakt van een code of wachtwoord. Hierdoor weet de creditcardgebruiker dat hij alleen kan betalen met de creditcard en de verkoper weet dat hij alleen geautoriseerde betalingen ontvangt.

Internetbankieren

Er zijn twee beveiligingssystemen.

Gebruikersnaam en wachtwoord: Inloggen met maximaal drie pogingen (anders blokkade). Via een TAN-code ontvangen via SMS kan de gebruiker inloggen. De TAN-code is per inlog verschillend.

Voordelen van dit systeem: Altijd bereikbaar zonder extra hulpmiddelen.

Nadeel van dit systeem: vaste inloggegevens waardoor hackers kunnen “meekijken”.

Rekeningnummer en tijdelijk geldige toegangscode: Met een apparaatje wordt een code gegenereerd door het intoetsen van een code die verschijnt in internetbankieren. Het apparaatje is beveiligd met een pincode (5 cijfers).

Voordelen van dit systeem: Meekijken is niet mogelijk voor hackers.

Nadeel van dit systeem: Bij skimmen of verlies apparaatje volledige toegang tot de rekening.

Tips tegen fraude: Bankpas niet weggeven, apparaatje beveiligingen, rekening controleren en incidenten melden bij de bank.

Betaalrekening

Voor giraal betalen is een betaalrekening nodig. Met een rekening-courant overeenkomst liggen de afspraken tussen de rekeninghouder en de bank vast. Er zijn regels voor het openen en gebruik van een bankrekening. Met name vanwege witwassen en financieren van terrorisme.

Er zijn gewone rekeningen voor één of meerdere rekeninghouders.

Jeugdrekeningen voor jongeren onder de 18 jaar. Vaak gecombineerd met een spaarrekening en waarbij roodstaan niet is toegestaan.

Daarnaast worden vaak studentenrekeningen gebruikt voor MBO, HBO of universitaire studenten.

Kenmerken betaalrekening

Basisfuncties - De drie basisfunctie van een betaalrekening zijn:

Betalen, ontvangen en informeren.

Saldo direct beschikbaar – Geld op een betaalrekening kan direct gebruikt worden. Vaak is er geen of een lage rente vergoeding

Toegang anderen – De rekeninghouder mag beschikkingshandelingen verrichten. Anderen kunnen wel geld storten. Daarnaast kan de rekeninghouder andere machtigen om betalingen te kunnen verrichten.

Negatief saldo – Er bestaat de mogelijkheid (onder voorwaarden) om rood te kunnen staan. Er kunnen dan betalingen verricht worden als het (positieve) saldo ontoereikend is. Er is een kredietlimiet afgesproken met de bank. Er wordt debetrente betaald over het saldo dat een rekeninghouder rood staat.

Rentenummers = te betalen rente = saldo x aantal dagen / 100 x rente / 365.

Openen betaalrekening

  • Inventarisatieprocedure
  • Identificatie en verificatie
  • Klantprofiel en risicoprofiel
  • Tenaamstelling rekening
Oefenvragen Wft Basis

Oefenvragen Wft Basis

In combinatie met de samenvatting Wft Basis kun je per hoofdstuk het het examen Wft Basis voorbereiden. Binnen een week kun je klaar zijn voor het examen om het Wft Basis diploma te behalen.