Proefexamen Wft Basis

Proefexamen Wft Basis

Werkt op alle devices

42 vragen zoals op het echte Wft basis Examen

Wft basis diploma behalen in één dag

Proefexamen Wft Basis

Wft Basis Proefexamen

Hoe lang doe je over Wft basis?

De wft basis studieduur is ongeveer 2 maanden als je 4 tot 6 uur per week leert.  Het neemt dus ongeveer 50 uur tijd in om het examen Wft basis goed voor te bereiden en te slagen.

Hoeveel punten moet je halen voor Wft Basis?

Hoeveel vragen goed bij Wft basis?

Het examen Wft basis bestaat uit 42 vragen en er moet 68% binnen 120 minuten juist beantwoord worden. 68% of meer goed beantwoord en je ontvangt het diploma Wft basis.

Welke Wft-diploma's zijn er?

Er zijn totaal 8 modules Wft.

 1. Wft basis
 2. Wft vermogen
 3. Wft inkomen
 4. Wft hypothecair krediet
 5. Wft Pensioenverzekeringen
 6. Wft Schade Particulier
 7. Wft Schade Zakelijk
 8. Wft Zorgverzekeringen

Voor de modules 2 tot en met 7 heb je Wft basis nodig om te kunnen adviseren binnen de financiële dienstverlening.

 

Wat je moet weten voor de WFT Basis?

In de samenvatting Wft basis staan de onderwerpen die je moet leren voor het examen Wft basis. Bekijk de inhoudsopgave op de pagina van de samenvatting Wft basis of download de samenvatting Wft basis.

Hoe kan ik het beste Wft leren?

Per persoon is het verschillend op welke wijze Wft basis te leren is. De één vindt zelfstudie prettig en de ander klassikaal studie prettig. Indien je beperkt budget beschikbaar hebt is de zelfstudie 1) samenvatting 2) online proefexamens 3) examen doen het voordeligst. Voor minder dan € 200,- kun je het diploma Wft basis behalen.

Proefexamen Wft Basis

26.4 Aanbieden Wft

Een financieel product aanbieden kan via directe distributie of een bemiddelaar. De aanbieder moet controleren of de bemiddelaar in het Wft-register is ingeschreven en over vergunningen beschikt. De bemiddelaar moet controleren of de aanbieder een vergunning heeft.

Zowel de aanbieder als de bemiddelaar moeten handelen in het belang van de klant.

Gevolmachtigd agent

De assendeur of gevolmachtigd agent mag namens een of meerdere verzekeraars de acceptatie uitvoeren, een verzekering afsluiten en schades regelen. De verzekeraar is de risicodragende partij.

Bemiddelen

Bemiddeling is het helpen en ondersteunen met de totstandkoming van een overeenkomst tussen de aanbieder en de consument.

Een onderbemiddelaar bemiddelt voor een bemiddelaar.

Verbonden bemiddelaar

Een verbonden bemiddelaar werkt onder de vergunning van de aanbieder. De aanbieder is dan verantwoordelijk dat de bemiddelaar aan de Wft-eisen voldoet.

Een verzekeringstussenpersoon mag verbonden zijn aan meerdere aanbieders, zolang de producten niet met elkaar concurreren. Bij bemiddeling in verzekeringen mag de bemiddelaar geen premies innen of bedragen, bestemd voor de consument, innen.

Een verbonden bemiddelaar vraagt geen vergunning aan. De aanbieder meldt de verbonden bemiddelaar aan bij de AFM. Er is geen verplichting voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een verbonden bemiddelaar.

Aangesloten instelling

Als een instelling onderdeel is van een groep en het groepshoofd of de leden kunnen de wettelijke voorschriften afdwingen van de betreffende instelling is een vergunning van het groepshoofd voldoende. Bij franchise is dit nooit het geval.

26.5 Adviseren

Advies is een consument een concreet financieel product van een specifieke aanbieder aanraden. Bij algemene raad is geen sprake van advies.

Meerdere vergunningen

Een bank kan meerdere vergunningen hebben, zodat ook advies en bemiddeling van verzekeringsproducten mogelijk is. De AFM en DNB stellen een doorlopende vergunningseis, zodat de aanbieder self-assessment toe moet passen.

Self-assessment

Self-assessment (zelftoetsing) van intermediaire financiële dienstverleners is verplicht vanwege de doorlopende vergunningseisen. Er wordt dan stilgestaan bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. Het self-assessment heeft ten doel:

 1. inzicht geven in de wettelijke normen.
 2. toetsen welke bedrijfsvoering de normen raken.
 3. vaststellen of de normen behaald worden.

Het self-assessment moet juist, volledig en naar waarheid worden ingevuld en valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de onderneming. Het self-assessment wordt naar de AFM verstuurd. Er is kans op inspectie van de AFM.

Execution only

Bij execution only wordt geen advies gegeven. De aanbieder verstrekt alle relevante informatie over een product en de klant maakt zelf de afwegingen en neemt zelf de beslissingen.

Eed of gelofte

Vanaf 1 januari 2013 is de bankierseed of -belofte voor bestuurders en commissarissen van toepassing. Vanaf 1 januari 2015 ook voor medewerkers met klantcontact. Daarnaast voor medewerkers die een risicoprofiel kunnen beïnvloeden van een onderneming, zoals effectenhandelaren.

Tuchtrecht

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op voorspraak de bankierseed en het tuchtrecht ingesteld. De uitvoerder is stichting Tuchtrecht Banken. Een klant kan een klacht digitaal melden bij de Tuchtraad.

Gratis Wft basis proefexamen

Maak de proefexamens Wft basis online. De eerste twee proefexamens kun je gratis maken.